O Nas

Nazywam się Tomasz Daniluk, jestem architektem i nieprzerwanie od 2005 r. prowadzę autorską pracownię projektową j. Zespół projektowy to doświadczeni projektanci podchodzący do pracy z pasją i zaangażowaniem.

Uzyskiwanie

 • map dla celów opiniodawczych i projektowych,
 • warunków technicznych przyłączenia inwestycji do sieci infrastruktury technicznej
 • warunków zabudowy terenu
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • odstępstw od warunków technicznych
 • pozwoleń na budowę
 • pozwoleń na użytkowanie
 • wszelkich innych wymaganych prawem opinii, decyzji, pozwoleń i uzgodnień

Architektura

Sporządzanie pełnobranżowych dokumentacji technicznych – budowlanych i wykonawczych oraz techniczno-ekonomicznych wszelkiego rodzaju  budynków i obiektów budowlanych, w szczególności:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne (typowe i indywidualne)
 • budynki mieszkalne wielorodzinne
 • obiekty przemysłowe (produkcyjne, magazynowe, warsztaty, hale)
 • budynki użyteczności publicznej (handlowe, usługowe, administracyjne, biurowe, służby zdrowia)
 • projekty modernizacji /przebudowy / rozbudowy / nadbudowy istniejących budynków różnego typu
 • projekty  rewaloryzacji obiektów zabytkowych

Wnętrza

Sporządzanie pełnobranżowych projektów/ budowlanych lub wykonawczych wystroju i aranżacji wnętrze we wszelkiego typu budynkach:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne
 • mieszkania prywatne
 • biura oraz siedziby firm
 • obiekty służby zdrowia, salony odnowy biologicznej itp.
 • lokale usługowe: salony fryzjerskie, sklepy itp.

Inne

 • raporty oddziaływania na środowisko
 • badania geotechniczne gruntu pod inwestycje
 • dokumentacji powykonawczych
 • świadectw energetyczne obiektów

Prowadzenie

 • nadzorów autorskich
 • nadzorów inwestycyjnych

Dla Ludzi

 

W odpowiedzi na potrzeby Klienta tworzymy projekty indywidualne, funkcjonalne, wpisujące się w architektoniczny kontekst oraz otaczający je krajobraz.

Praca to nasza pasja

 

Nazywam się Tomasz Daniluk, jestem architektem i nieprzerwanie od 2005 r. prowadzę autorską pracownię projektową j. Zespół projektowy to doświadczeni projektanci podchodzący do pracy z pasją i zaangażowaniem. W odpowiedzi na potrzeby Klienta tworzymy projekty indywidualne, funkcjonalne, wpisujące się w architektoniczny kontekst oraz otaczający je krajobraz. Czynimy wszelkiego rodzaju starania, aby realizowane wg. naszych opracowań obiekty odznaczały się wysokimi walorami estetycznymi i nosiły miano funkcjonalnych i ekonomicznych. Współpracujemy z grupą doświadczonych projektantów wszystkich niezbędnych przy projektowaniu branż, co w znaczący sposób podnosi wartość wykonywanych przez nas projektów.

 

Swoim zasięgiem firma obejmuje głównie województwo Podlaskie i Mazowieckie, choć w uzasadnionych przypadkach obejmować może obiekty znajdujące się w innych rejonach kraju.

555x416

Sarah G. Voigt

Founder

555x416

Charles B. Toliver

Principal

555x416

Jesper O'Reilly

Office Manager & Marketing